968
APPENDIX IX
TABLE IX-1 (
continued
.)
Component
Present Reference
Interval
(Examples)
Present
Unit
Conversion
Factor
SI
Reference
Interval
SI Unit
Symbol
Significant
Digits
Suggested
Minimum
Increment
Alpha-fetoprotein (Ami)
Depends on
gestation
mg/dL
10
Depends on
gestation
mg/L
XX
1 mg/L
Alpha2-macroglobulin (S)
145-410
mg/dL
0.01
1.5-4.1
g/L
x.x
0.1 g/L
Aluminum (S)
0-15
Mg/L
37.06
0-560
nmol/L
xxo
10 nmol/L
Amino acid fractionation (P)
Alanine
2.2-4.5
mg/dL
112.2
245-500
Mmol/L
XXX
5 jttmol/L
Alpha-aminobutyric acid
0.1-0.2
mg/dL
96.97
10-2
Mmol/L
XXX
5 Mmol/L
Arginine
0.5-2.5
mg/dL
57.40
30-145
Mmol/L
XXX
5 Mmol/L
Asparagine
0.5-0.6
mg/dL
75.69
35^15
jttmol/L
XXX
5 Mmol/L
Aspartic acid
0.0-0.3
mg/dL
75.13
0-20
jUmol/L
XXX
5 Mmol/L
Citrulline
0.2-1.0
mg/dL
57.08
15-55
jUmol/L
XXX
5 Mmol/L
Cystine
0.2-2.2
mg/dL
41.61
10-90
jUmol/L
XXX
5 Mmol/L
Glutamic acid
0.2-2.8
mg/dL
67.97
15-190
jttmol/L
XXX
5 jttmol/L
Glutamine
6.1-10.2
mg/dL
68.42
420-700
jUmol/L
XXX
5 Mmol/L
Glycine
0.9-4.2
mg/dL
133.2
120-560
Mmol/L
XXX
5 Mmol/L
Histidine
0.5-1.7
mg/dL
64.45
30-110
Mmol/L
XXX
5 Mmol/L
Hydroxyproline
0-trace
mg/dL
76.26
0-trace
jumoI/L
XXX
5 Mmol/L
Isoleucine
0.5-1.3
mg/dL
76.24
40-100
jUmol/L
XXX
5 Mmol/L
Leucine
1.0-2.3
mg/dL
76.24
75-175
jUmol/L
XXX
5 Mmol/L
Lysine
1.2-3.5
mg/dL
68.40
80-240
jUmol/L
XXX
5 jttmol/L
Methionine
0.1-0.6
mg/dL
67.02
5^40
jtmol/L
XXX
5 Mmol/L
Ornithine
0.4-1.4
mg/dL
75.67
30-400
Mmol/L
XXX
5 jttmol/L
Phenylalanine
0.6-1.5
mg/dL
60.54
35-90
jUmol/L
XXX
5 Mmol/L
Proline
1.2-3.9
mg/dL
86.86
105-340
jttmol/L
XXX
5 Mmol/L
Serine
0.8-1.8
mg/dL
95.16
75-170
jttmol/L
XXX
5 jttmol/L
Taurine
0.3-2.1
mg/dL
79.91
25-170
jttmol/L
XXX
5 Mmol/L
Threonine
0.9-2.5
mg/dL
83.95
75-210
jttmol/L
XXX
5 Mmol/L
Tryptophan
0.5-2.5
mg/dL
48.97
25-125
jttmol/L
XXX
5 Mmol/L
Tyrosine
0.4-1.6
mg/dL
55.19
20-90
jUmol/L
XXX
5
ß
mol/L
Valine
1.7-3.7
mg/dL
85.36
145-315
ttmol/L
XXX
5 Mmol/L
Amino acid nitrogen (P)
4.0-6.0
mg/dL
0.7139
2.9^4.3
mmol/L
x.x
0.1 mmol/L
Amino acid nitrogen (U)
50-200
mg/24 h
0.07139
3.6-14.3
mmol/d
x.x
0.1 mmol/d
Delta-aminolevulinate [as
1.0-7.0
mg/24 h
7.626
8-53
jttmol/d
XX
1
jttmol/d
levulinic acid] (U)
Amitriptyline (P, S)—
50-200
ng/mL
3.605
180-720
nmol/L
xxo
10 nmol/L
therapeutic
Ammonia (vP)
as ammonia (NH2)
10-80
Mg/dL
0.5872
5-50
jUmol/L
XXX
5 Mmol/L
as ammonium ion (NH4+)
10-85
jUg/dL
0.5543
5-50
jUmol/L
XXX
5 jUmol/L
as nitrogen (N)
10-65
Mg/dL
0.7139
5-50
Mmol/L
XXX
5 Mmol/L
Amylase (S)
0-130
U/L
0.01667
0-2.17
Mkat/L
XXX
0.01 jttkat/L
Androstenedione (S)
male
>18 years
0.2-3.0
Mg/L
3.492
0.5-10.5
nmol/L
xx.x
0.5 nmol/L
female > 18 years
0.8-3.0
Mg/L
3.492
3.0-10.5
nmol/L
xx.x
0.5 nmol/L
Angiotensin converting
enzyme (S)
<40
nmol/mL/min
16.67
<670
nkat/L
xxo
10 nkat/L
Arsenic (H) (as As)
<1
Mg/g (ppm)
13.35
<13
nmol/g
xx.x
0.5 nmol/g
Arsenic (U) (as As)
0-5
Mg/24 h
13.35
0-67
nmol/d
XX
1
nmol/d
(as As20 ,)
<25
Mg/dL
0.05055
<1.3
jttmol/L
xx.x
0.1 Mmol/L
Ascorbate (P) (as ascorbic acid)
0.6-2.0
mg/dL
56.78
30-110
Mmol/L
xo
10 Mmol/L
Aspartate aminotransferase
(AST) (S)
0-35
U/L
0.01667
0-0.58
jttkat/L
o.xx
0.01 Mkat/L
Barbiturate (S)—overdose total
expressed as:
phénobarbital
Depends on
mg/dL
43.06
jttmol/L
XX
5jUmol/L
sodium phénobarbital
composition
mg/dL
39.34
Mmol/L
XX
5jUmol/L
barbitone
of mixture.
Usually not known.
mg/dL
54.29
Mmol/L
XX
5 jttmol/L
Barbiturate (S)—
therapeutic
see phénobarbital
see pentobarbital
see thiopental
previous page 1001 Bhagavan Medical Biochemistry 2001 read online next page 1003 Bhagavan Medical Biochemistry 2001 read online Home Toggle text on/off