976
APPENDIX IX
TABLE IX-1 (
continued
.)
Component
Present Reference
Interval
(Examples)
Present
Unit
Conversion
Factor
SI
Reference
Interval
SI Unit
Symbol
Significant
Digits
Suggested
Minimum
Increment
Salicylate (S) (salicylic acid)—
toxic
> 2 0
mg/dL
0.07240
>1.45
mmol/L
x.xx
0.05 mmol/L
Serotonin (B) (5-hydroxy-
tryptamine)
8 -2 1
jUg/dL
0.05675
0.45-1.20
jUmol/L
x.xx
0.05 jttmol/L
Sodium ion (S)
135-147
mEq/L
1.00
135-147
mmol/L
XXX
1 mmol/L
Sodium ion (U)
Steriods
17-hydroxycortico-steroids (U)
(as corticol)
Diet
dependent
mEq/24 h
1.0 0
Diet
dependent
mmol/d
XXX
1
mmol/d
female
2
.
0
-
8.0
mg/24 h
2.759
5-25
jUmol/d
XX
1 дтоШ
male
17-ketogenic steroids (U)
(as déhydroépian-
drostérone)
3.0-10.0
mg/24h
2.759
10-30
Mmol/d
XX
1 ДтоШ
female
7.0-12.0
mg/24 h
3.467
25^10
JUmol/d
XX
1 дтоШ
male
17-Ketosteroids (U) (as
déhydroépian-
drostérone)
9.0-17.0
mg/24 h
3.467
30-60
дтоШ
XX
1 дтоШ
female
6.0-17.0
mg/24 h
3.467
20-60
дтоШ
XX
1
дтоШ
male
Ketosteroid fractions (U)
androsterone
6
.
0
-
20 .0
mg/24 h
3.467
20-70
дтоШ
XX
1
дтоШ
female
0.5-3.0
mg/24 h
3.443
1 - 1 0
дтоШ
XX
1 дтоШ
male
dehydroepiandrosterone
2.0-5.0
mg/24 h
3.443
7-17
дтоШ
XX
1
дтоШ
female
0
.
2
-
1.8
mg/24 h
3.467
1 - 6
дтоШ
XX
1
jttmol/d
male
etiocholanolone
0
.
2
-
2.0
mg/24 h
3.467
1-7
дтоШ
XX
1
дтоШ
female
0.8-4.0
mg/24 h
3.443
2-14
дтоШ
XX
1
дтоШ
male
1.4-5.0
mg/24 h
3.443
4-17
дтоШ
XX
1
jumol/d
Sulfonamides (B) (as
sulfanilamidea)—
therapeutic
Testosterone (P)
10.0-15.0
mg/dL
58.07
580-870
jUmol/L
xxo
10 дтоШ-
female
0.6
ng/mL
3.467
2.0
nmoI/L
xx.x
0.5 nmol/L
male
4.6-8.0
ng/mL
3.467
14.0-28.0
nmol/L
xx.x
0.5 nmol/L
Theophylline (P)—
therapeutic
10
.
0
-
20 .0
mg/L
5.550
55-110
дтоШ-
XX
1
ДтоШ-
Thiocyanoate (P) (nitroprusside
toxicity)
10 .0
mg/dL
0.1722
1.7
mmol/L
x.xx
0.1 mmol/L
Thiopental (P)
Individual
mg/L
4.126
Individual
jUmol/L
XX
5 ДтоШ-
Thyroid stimulating hormone
(TSH) (S)
2 - 1 1
jUU/mL
1.00
2 - 1 1
mU/L
XX
1
mU/L
Thyroxine (T4) (S)
4.0-11.0
Mg/dL
12.87
51-142
nmol/L
XXX
1
nmol/L
Thyroxine binding globulin
(TBG) (S) (as thyroxine)
12.0-28.0
Mg/dL
12.87
150-360
nmol/L
xxo
1
nmol/L
Thyroxine, free (S)
0
.
8
-
2.8
ng/dL
12.87
10-36
pmoI/L
XX
1
pmol/L
Triiodothyronine T3) (S)
75-220
ng/dL
0.01536
1.2-3.4
nmol/L
X.X
0.1 nmol/L
T
3
uptake (S)
25-35
%
0 .0 1
0.25-0.35
1
0.ХХ
0.0 1
Tolbutamide (P)—
therapeutic
50-120
mg/L
3.699
180-450
jttmol/L
xxo
10 ДтоШ-
Transferrin (S)
170-370
mg/dL
0 .0 1
1.70-3.70
8
/L
x.xx
0.01 g/L
Triglycerides (P) (as triolein)
<160
mg/dL
0.01129
<1.80
mmol/L
x.xx
0.02 mmol/L
Trimethadione (P)—
therapeutic
<50
mg/L
6.986
<350
дтоШ-
xxo
10 ДтоШ-
Trimipramine (P)—
therapeutic
50-200
ng/mL
3.397
170-680
nmol/L
xxo
10 nmol/L
Urate (S) (as uric acid)
2.0-7.0
mg/dL
59.48
120-420
дтоШ-
xxo
10 jUmol/L
Urate (U) (as uric acid)
Diet dependent
g/24h
5.948
Diet dependent
mmol/d
XX
1
mmol/d
Urea nitrogen (S)
8-18
mg/dL
0.3570
3.0-6.5
mmol/Lurea X.X
0.5 mmol/L
previous page 1009 Bhagavan Medical Biochemistry 2001 read online next page 1011 Bhagavan Medical Biochemistry 2001 read online Home Toggle text on/off